Skip to main content

Investeringsresultaat van een afgesloten nieuwbouwproject.

In dit voorbeeld geven we een effectief voorbeeld dat een investeerder via een van onze nieuwbouwprojecten behaald heeft. Het betrof een project van 4 appartementen.

De persoon in kwestie leende ons via zijn vennootschap 45.000 euro voor een periode van 1,5 jaar. Bovenop het brutorendement heeft deze persoon ook uiteindelijk een koper aangebracht voor één van de appartementen (wat niet hoeft maar wat voor een extra rendement zorgde).

Scope

  • Nieuwbouwproject
  • Bouw van 4 appartementen
  • Duurtijd lening van 1 jaar na aankoop grond.

Details rendement

  • lening van 45.000 euro
  • 7% brutorendement
  • 2% projectwinst
  • 2% op aankoopwaarde
  • 7% extra meerwaarde
  • geen last, geen tijdverlies

Brutorendement van 7%

€ 3.150

Lening van 45.000 € over een periode van 1 jaar aan 7% bruto

Deelneme winstmarge van 2%

€ 1.367

De voorziene netto projectwinst was ongeveer 68.000€. Hier zit ook onze winst als ontwikkelaar in. Daarvan krijgt een uitlener 2%.

Aanbrengen van koper 2%

€ 5.620

De uitlener was in staat via zijn netwerk om een koper voor een van de appartementen aan te brengen.

Extra winstdeelname

€ 2.930

Wij waren in staat om de appartementen te verkopen aan een hogere prijs dan in ons oorspronkelijk business plan. Hiervan kreeg de uitlener een evenredig deel.

Totaal rendement

€ 13.067

Totale som van het rendement van de uitlener. Dit is een brutorendement waar nog roerende voorheffing moet in rekening gebracht worden.

29

Brutorendement over 1 jaar

16.5

Brutorendement indien de uitlener geen koper had aangebracht

Interesse in zulk rendement?

Momenteel zijn al onze projecten gefinancierd maar binnenkort openen wij een nieuw project. Schrijf u alvast in op onze wachtlijst en we brengen u op de hoogte en sturen u de vrijblijvende informatie wanneer we het project openen.